top of page

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNIH IGRAH NA DRUŽABNIH OMREŽJIH IN UPORABA VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

 

Organizator

Sodelovanje v nagradnih igrah na družabnih omrežjih Blue Hill (v nadaljevanju nagradna igra) poteka v organizaciji podjetja Blue Hill - gojenje sivke, Alen Oderlap s.p., Topolšica 176, 3325 Šoštanj

2. Posredovanje podatkov

Sodelovanje v nagradni igri ni na nikakršen način povezano s podjetjem Facebook Ireland, Ltd. Podatki in informacije, ki jih zahteva organizator, ne bodo posredovani podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsa vprašanja v zvezi s sodelovanjem se obrnite na naslov bluehill.info@gmail.com

3. Privolitev

Za sodelovanje v nagradni je potrebno podati privolitev, da se strinjate s sodelovanjem v nagradni igri in da soglašate z uporabo vaših zahtevanih osebnih podatkov, to je:

imena in priimka za namene izvedbe nagradne igre (izbor in žreb nagrajencev, obveščanje in objava nagrajencev),

POMEMBNO: Blue Hill - gojenje sivke, Alen Oderlap s.p. zbira vaše osebne podatke z namenom izvedbe nagradne igre (ime in priimek).

Privolitev lahko prekličete preko elektronskega naslova: bluehill.info@gmail.com.

4. Namen

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Blue Hill, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja, in sicer na področju Republike Slovenije.

5. Trajanje

Nagradne igre potekajo na Instagram in Facebook strani Blue Hill. Organizator si pridržuje pravico, da nagradno igro premakne na drug dan v tednu.

6. Potek nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo tisti uporabniki Instagrama in Facebooka, ki privolijo v sodelovanje in oddajo privolitev v skladu s 3. členom teh pravil in pogojev, so starejši od 18 let ter pod objavo nagradne igre pustijo komentar, ki je v skladu z navodili, zapisanimi v objavi, objavo všečka in sledi IG profilu @bluehillslovenia ali Facebook profilu BlueHillSlovenia. Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba. Lažne osebe in profili sodelujočih v nagradni igri ne smejo sodelovati oz. jih bo organizator izključil. Kot razumni razlogi za sum, da gre za lažni profil, štejejo zlasti profili brez profilne slike ali z majhnim številom prijateljev.

Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov bluehill.info@gmail.com. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nagradne igre, njegovi podatki pa izbrišejo.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izven zakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

7.Nagrade in nagrajenci

Posameznik v nagradni igri sodeluje na način, da v času trajanja nagradne igre začne slediti @bluehillslovenia, všečka objavo ter v komentar označi osebo,po navodilih v posamezni nagradni igri. Dan po zaključku nagradne igre bomo izžrebali nagrajenca. Zapisnik o nagrajencu z njegovimi osebnimi podatki se izpiše v enem izvodu, podpiše s strani vseh članov komisije in shrani na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavljajo trije predstavniki organizatorja.

8. Nagrade

Organizator bo v okviru nagradne igre podelil izdelek oz. paket Blue Hill izdelkov, kot je navedeno v posamezni objavi za nagradno igro.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

9. Nagrajenci in prevzem nagrad

Nagrajenec bo o nagradi obveščen preko zasebnega sporočila na Instagramu oz. Facebooku, prav tako bo objavljen na Instagram ali Facebook strani Blue Hill. Nagrajenec zase izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka na spletni strani www.bluehillslovenia.com, v e-poštnih sporočilih organizatorja, ki bodo namenjena obveščanju javnosti o rezultatih nagradne igre, prav tako dovoljuje objavo svojega imena in priimka na časovnici Instagram strani Blue Hill, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine. V kolikor se nagrajenec v 3-eh dneh od prejetja sporočila o prejeti nagradi ne bo odzval in organizatorju ne bo posredoval vseh zahtevanih podatkov, se posamezna nagrada ne bo podelila. Organizator si pridružuje pravico, da nagrado podeli v roku 1 meseca po prejetju zahtevanih podatkov od nagrajenca. Nagrajenec nagrado prejme po pošti. V kolikor nagrajenec ne prevzame nagrade v določenem roku, velja, da nagrade nima namena prevzeti.

10. Obdavčitev nagrade

Nagrada v tej nagradni igri ni predmet obdavčitve.

11. Škoda in višja sila

Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade. V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko Facebook strani Blue Hill in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

12. Varovanje osebnih podatkov

Vodenje, nadzor in upravljanje zbirke osebnih podatkov sodelujočih ter posredovanje podatkov tretjim natančneje določa Pravilnik o VOP Blue Hill. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljalcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje osebne podatke za namene, ki so opredeljeni v 3. členu teh pravil in pogojev.

Osebni podatki sodelujočih bodo trajno izbrisani v roku 120 dni po zaključku natečaja.

Upravljalca bosta pridobljene podatke varovala v skladu z zakonodajo ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljalca pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bosta posredovala ali razkrila tretjim osebam.

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

14. Objava pravil

Ti splošni pogoji in pravila nagradne igre so objavljeni na spletni strani www.bluehillslovenia.com

Datum objave: 5.8.2020

bottom of page